2017-07-07 17:02Press release

Cimco Marine AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering på Nasdaq First North

Styrelsen för Cimco Marine AB (publ) (”Cimco” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission och samtidigt ansöka om notering av Bbolagets aktier på Nasdaq First North. Cimco har under flera år utvecklat Oxe Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektintervallen. Bolaget har upprättat ett stort distributörsnätverk där varje distributör kontrakterat sig för ett minimumåtagande. För 2017 uppgår dessa till 1 141 enheter och för att möta den stora efterfrågan står Cimco nu inför ett kapitalbehov. 

Notering på Nasdaq First North beräknas preliminärt till tisdagen den 4 juli. Teckning av aktier ska ske under teckningsperioden som sträcker sig från och med den 9 juni 2017 till och med den 21 juni 2017.

I samband med styrelsens beslut om notering på Nasdaq First North beslutade styrelsen att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 72 562,778 kronor genom nyemission av högst 2 420 000 aktier. Nyemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 35 MSEK före emissionskostnader.

Andreas Blomdahl, styrelseordförande och grundare till Cimco:

Cimco har med en unik patenterad teknik skapat världens första dieselutombordare i de högre effektintervallen. Det globala intresset för vår dieselutombordare är stort. Med noteringen på First North breddar vi ägandet, ökar produktionen och skapar resurser för att med goda förutsättningar möta den stora efterfrågan.

Erbjudandet i korthet

  • I syfte att uppfylla Nasdaq First North spridningskrav erbjuder Cimco Marine AB allmänheten i Sverige och institutionella investerare att förvärva högst 2 420 000 aktier.
  • Teckningskursen är satt till 14,50 kronor.
  • De erbjudna aktierna i Erbjudandet motsvarar 12,2 procent av aktiekapital och röster i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fullt tecknat Erbjudande).
  • Anmälningsperioden för Erbjudandet påbörjas den 9 juni och avslutas den 21 juni 2017.
  • Ett antal befintliga aktieägare och externa investerare har genom teckningsåtaganden åtagit sig att teckna aktier uppgående till 20,75 MSEK, motsvarande cirka 59 procent av erbjudandet. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom insättning av likvida medel, pantsättning av värdepapper eller andra tillgångar, presentation av bankgaranti eller på annat sätt.
  • Huvudaktieägarna The Happy Bunch Trust och Marinediesel Sweden AB har ingått avtal om att inom ramen för en övertilldelningsoption sälja totalt 363 000 aktier i Bolaget för det fall nyemissionen övertecknas.
  • I samband med Erbjudandet kan Avanza komma att genomföra transaktioner för att stödja aktiekursen eller marknadspriset på aktierna eller på annat sätt påverka priset på aktierna i upp till 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North (stabiliseringsliknande åtgärder).


Bakgrund

Cimco har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika lösning har lett till stor internationell efterfrågan på Bolagets motorer. Cimco använder sig av exklusiva distributörer mot varje marknad och hittills har Bolaget ingått avtal med 17 distributörer som i sin tur har cirka 800 återförsäljare. Under 2015 introducerade NATO ett direktiv, Single Fuel, som stipulerar att all Natoutrustning, på grund av explosionsrisken med bensin, måste köras på diesel efter 2015, om diesel är ett tillgängligt alternativ på marknaden.

Cimco har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. All tillverkning av OXE Diesel sker idag hos Uddevalla Finmekanik AB.

Preliminär tidplan

Anmälningsperiod för allmänheten: 9 juni – 21 juni 2017
Första dag för handel på Nasdaq First North: 4 juli 2017
Likviddag: 30 X juni 2017

Prospekt och anmälningssedel

Prospektet, upprättat av styrelsen i Cimco Marine, har den 8 juni 2017 godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer tillsammans med anmälningssedel att finnas tillgängligt på Cimcos hemsida www.oxe-diesel.com/ir samt på Avanzas hemsida www.avanza.se

Rådgivare

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut: Avanza Bank AB (publ)

Legal Rådgivare: Advokatfirman Lindahl KB

Revisorer: EY

Projektledare och Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB

Prospekt finns för nedladdning på: www.oxe-diesel.com/ir

För ytterligare information:

Andreas Blomdahl, styrelseordförande och grundare Cimco Marine AB, tfn 0706-28 01 30 andreas@marinediesel.nu

Cecilia Anderberg, CEO (och PhD), Cimco AB, tfn 0763 10 22 50

cecilia.anderberg@oxe-diesel.com

Lars Sjögrell, press- och PR-ansvarig, Cimco Marine AB, tfn 0706-69 53 00

lars.sjogrell@perspective.se

www.oxe-diesel.com

www.mynewsdesk.com/se/cimcomarine

www.oxe-diesel.com/ir

Denna information är sådan information som Cimco Marine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 12:30 CET.


About OXE Marine AB

At OXE Marine we are driven by the ambition to transform the outboard motor; impacting the journey towards a more sustainable and ecologically positive marine environment. We are passionate, knowledgeable, and reliable. Passionate to commit to innovation and excellence, knowledgeable to recruit and retain high-quality personnel, and reliable to commit to supplying safe, durable, and reliable products and services and to openness and fairness with all our stakeholders. OXE Marine believes in a strong collaborative approach between our teams and partners while being daring and persistent in our passion for excellence. OXE Marine was founded in 2012, and is the company behind a patented outboard transmission, enabling the use of high torque diesel engines on outboard systems and in sterndrive solutions.


Contacts

Paul Frick
CEO
Paul Frick