2018-08-21 16:25Press release

Nya tillskott i produktportföljen för Cimco Marine AB (Publ) – OXE 125 och OXE 175

null

Cimco kompletterar sin nuvarande produktportfölj med två nya motorer, OXE 125 och OXE 175. De nya motorerna kommer lanseras på marinmässan METS i Amsterdam den 13 november 2018.

Cimco breddar nu sin produktportfölj till att även inkludera OXE 125 och OXE 175, med effekter på 125 kh respektive 175 hk. De nya motorerna lanseras på Marine Equipment Trade Show (METS), som är världens största mässa för utrustning, material och system inom det marina området. Mässan hålls i Amsterdam 13­–15 november 2018.

Precis som de flesta tillverkare av bensinutombordare breddar nu Cimco sin produktportfölj. Med detta blir man intressant för användare med andra effektpreferenser. De nya motorerna kommer använda samma kraftenhet från Opel (tvåliters turbodiesel). OXE 125 betraktas som extra tålig och lämpar sig bäst för mindre fiskebåtar och för bruk inom marina olje- och gasfält. I vissa regioner finns det också skattemässiga fördelar i att använda en motor med lägre effekt. OXE 175 riktar sig mot dem som idag använder OXE 150 men som kanske söker en högre toppfart eller behöver ta tyngre last. Motorer med effekt på över 200 hk kommer också utvecklas i takt med att BMWs treliters turbomotor introduceras.

Prisökningar på OXE 150 och OXE 200 har kommunicerats till Cimcos distributörer, detta med anledning av investeringar och förbättringar som gjorts på produkterna. De nya priserna träder i kraft 1 november 2018. Det blir då den första prisökningen sedan 2013.

– Med den nära förestående återlanseringen av OXE 200 som fortskrider enligt plan och den nuvarande 150-hästkfraftsmotorn i produktion, så kommer tillskotten av OXE 125 och 175 komplettera våra olika motoralternativ som kunderna kan välja utifrån sina särskilda behov. Detta kommer skapa ytterligare intresse för vår produkt och öka efterfrågan, säger Andreas Blomdahl, vd Cimco Marine.

För ytterligare information kontakta:
Anders Berg, styrelseordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55
Andreas Blomdahl, vd, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98 99
Myron Mahendra, CFO och vice vd ansvaring för administration och HR, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Cimco Marines Certified Adviser.


About OXE Marine AB

At OXE Marine we are driven by the ambition to transform the outboard motor; impacting the journey towards a more sustainable and ecologically positive marine environment. We are passionate, knowledgeable, and reliable. Passionate to commit to innovation and excellence, knowledgeable to recruit and retain high-quality personnel, and reliable to commit to supplying safe, durable, and reliable products and services and to openness and fairness with all our stakeholders. OXE Marine believes in a strong collaborative approach between our teams and partners while being daring and persistent in our passion for excellence. OXE Marine was founded in 2012, and is the company behind a patented outboard transmission, enabling the use of high torque diesel engines on outboard systems and in sterndrive solutions.


Contacts

Paul Frick
CEO
Paul Frick